موجود است

فیشر ای تو پی پوزیشنر ۳۶۶۱

ای تو پی پوزیشنر ۳۶۶۱ فیشر دارای ویژگی های زیر است:
نصب اسان
سینگل اکشن
برای ااکچویتور های مختلف
دقت خوب و پاسخ سریع
سیگنال ورودی:۴ تا ۲۰ میلی امپر
خطی بودن:+/-۱% از محدوده
هیسترزیس:۰٫۵%از محدوده

بازگشت به بالا