موجود است

آی تو پی پوزیشنر فیشر

فیشر ای تو پی پوزیشنر ۳۶۶۱

آی توپی پوزیشنر فیشر

آی توپی پوزیشنر فیشر

آی تو پی پوزیشنر ۳۶۶۱ فیشر دارای ویژگی های زیر است:

نصب اسان
سینگل اکشن
برای ااکچویتور های مختلف
دقت خوب و پاسخ سریع
سیگنال ورودی:۴ تا ۲۰ میلی امپر
خطی بودن:+/-۱% از محدوده
هیسترزیس:۰٫۵%از محدوده

بازگشت به بالا